Mødefaciliteter i
Thorninghallen

Som medlem af Thorninghallen, så kan du nemt leje vores faciliteter til møder, kurser mm.

Vi råder over:

Forplejning i form af kaffe, brød m.v. klares fra hallens kantine, mens ønsker om varm mad arrangeres i samarbejde med eksterne leverandører.
Adgangsveje og indgange til hallen er dimensioneret til disse formål.